امکانات کمک ماهیگیری

امکانات کمک ماهیگیری – Fishing assistance facilities

این ساعت مچی ها برای ماهیگیری امکانات خاصی دارند و از جمله آن می توان به زمان تجمع ماهی یا تایمر قلاب اندازی اشاره کرد.