ساعت

بازاریابی مویرگی و فروش

پاسخ: مشتریان ما چند دسته می شوند. برخی از مشتریان از قیمت ها و باخبرند و با شناخت کامل از برند و مدل مورد نظر وارد فروشگاه می شوند. برخی از مشتریان با توجه به پولی که برای این کار در نظر گرفتند خرید میکنند و دسته ی سوم مشتریانی هستند که باید از توانایی و فن فروش استفاده کرد و کالا را به بهترین شکل معرفی کرد تا مورد پسند مشتری واقع شود. به نظر بنده 70 درصد از مشتریان از برند ساعت ها و قیمت های آنها آگاهی ندارند

0دیدگاه ها

تاریخچه برند catorex

The history of the brand Catorex begins in the 19th century. George Kattina Ignace, who was originally the peasant and involved in the watch making, was born in 1785. In 1858, the son of George, Constantine, who was also a … ادامه مطلب

0دیدگاه ها