زمان

مفهوم زمان از نگاه انسان مدرن

مفهوم زمان از نگاه انسان مدرن ادبيات با زماني كار دارد كه چيزي جز خود بشر نيست، يعني زماني كه ما در آن زندگي مي‌كنيم وبه تعبير هايدگر، زمان با آگاهي ما از زوال‌پذيري خودمان گره خورده است و در … ادامه مطلب

0دیدگاه ها