تایتن

478 کالا

Titan Company Limited was inaugurated on 26 July 1984 under the name Titan Watches Limited in Chennai. A plant was set up to manufacture quartz analog electronic watches in the State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu, Ltd. Industrial area at Hosur.

شرکت تایتن (تیتان) ، در 26 ژوئیه 1984 با نام ساعت های انحصاری تیتان ، در چنای افتتاح شد. کارخانه ای برای تولید ساعتهای الکترونیکی آنالوگ کوارتز در شرکت ارتقا صنایع دولتی تامیل نادو ، منطقه صنعتی در Hosur تأسیس شد.