تیمبرلند

78 کالا

The story of Timberland started when Nathan Swartz bought half an interest in the Abingdon Shoe Company in 1952, the remaining interest was brought in 1955 and the Swartz family turned the company into the leading brand manufacturers for 10 years. In 1965 they introduced injection-moulding technology which created truly waterproof shoes and boots. The Timberland brand name was introduced in 1973 and they became renowned for their guaranteed waterproof boots which were introduced the same year

داستان تیمبرلند از آنجا شروع شد که ناتان سوارتز در سال 1952 نیمی از سود خود را در شرکت کفش Abingdon خریداری کرد ، باقی مانده سود در سال 1955 خریداری و خانواده Swartz این شرکت را به مدت 10 سال به تولید کنندگان پیشرو تبدیل کرد. در سال 1965 آنها فناوری تزریق قالب را ایجاد کردند که کفش ها و چکمه های واقعا ضد آب ایجاد کرد. نام تجاری Timberland در سال 1973 معرفی شد و آنها به خاطر چکمه های ضد آب تضمین شده خود که در همان سال معرفی و مشهور شدند.