اسکاگن

77 کالا

Skagen Denmark was founded by a Danish couple, Henrik and Charlotte Jorst, in 1989.
Henrik and Charlotte were originally from Copenhagen, Denmark. They moved to the US in 1987 when Henrik was designated as the US Sales Manager of Carlsberg, a Danish brewery.
The Danish couple decided to represent Jacob Jensen’s watches in the US, as well as other gift watches from a Danish manufacturer.

اسکاگن دانمارک توسط یک زوج دانمارکی به نام هنریک و شارلوت جورست در سال 1989 تاسیس شد. هنریک و شارلوت اصالتاً اهل کپنهاگ دانمارک بودند. آنها در سال 1987 هنگامی که Henrik به عنوان مدیر فروش ایالات متحده کارلسبرگ ، یک کارخانه آبجوسازی دانمارکی منصوب شد ، به ایالات متحده نقل مکان کردند. این زوج دانمارکی تصمیم گرفتند نمایندگی ساعتهای Jacob Jensen در ایالات متحده و همچنین ساعت های دیگر از یک تولید کننده دانمارکی را به عهده بگیرند.