ریتم

108 کالا

Rhythm Watch is interested in the clock production industry is the development arts of making clocks according to its slogan “Don ‘t Follow, Be a Leader” which Rhythm has strong keeping without stop developing the pattern and design of products to match with the new lifestyle of the consumers, cause that in the year 1976, could develop pieces of quartz system for alarm clock that use small battery to create energy successfully first in the world.

ساعت ریتم به صنعت تولید ساعت علاقه فراوانی دارد. صنعت ساخت ساعت با توجه به شعار خود ” پیرو نباش ، بلکه یک رهبر باش” را دنبال میکند. ریتم بدون ایجاد الگو و طراحی محصولات متناسب با سبک زندگی جدید مصرف کنندگان باعث شد که در سال 1976 ، قطعاتی از سیستم کوارتز برای ساعت زنگ دار ساخته شود که از باتری کوچک برای ایجاد انرژی با موفقیت در جهان استفاده می کند.