مایکل کورس

101 کالا

In the 1980’s in New York, Michael Kors began a line for Lothar’s in Manhattan. He immediately began to draw customers in and soon the press took notice. He branched out in 1981 to launch his own brand and in 1983 his talent was recognized with the First American Original award from Dupont.
Fashion and style are a major focal point for Michael Kors, each watch shares features such as water-resistance, stainless steel or leather straps and they are either analog or chronograph.

در دهه 1980 در نیویورک ، مایکل کورس خطی تولیدی را برای Lothar’s در منهتن آغاز کرد. او بلافاصله شروع به جلب مشتری کرد و به زودی مطبوعات متوجه این موضوع شدند. او در سال 1981 برای راه اندازی نام تجاری خود شاخه ای جدا کرد و در سال 1983 استعداد خود را با جایزه First American Original از Dupont ، نشان داد.
مد و سبک نکته های مهم برای مایکل کورس است ، هر ساعت دارای ویژگی هایی مانند مقاومت در برابر آب ، نوارهای استیل ضد زنگ یا چرم، آنالوگ و یا کرونوگراف هستند.