متی تیسوت

432 کالا

Edmond Mathey-Tissot established his watchmaking business in the village of Les Ponts-de-Martel in 1886. He began by specializing in complications, and especially repeater pocket watches
ادموند مت تیسوت تجارت ساعت سازی خود را در دهکده Les Ponts-de-Martel در سال 1886 تاسیس کرد. وی کار خود را با تخصص در زمینه ساعت های جیبی آغاز کرد
برای اطلاعات بیشتر به سایت اصلی برند متی تیسوت مراجعه فرمایید.