لنکستر

Lancaster was started by swiss watchmakers as a new watch brand in the early 90s but soon focused on building a “Made in Italy” watch brand. An interesting concept as italy and mechanical precision don’t go together which is probably why they have stuck exclusively to quartz movements.
در اوایل دهه 90 میلادی لنکستر توسط ساعت سازهای سوئیس به عنوان یک برند ساعت جدید آغاز به کار کرد اما خیلی زود بر روی ساخت یک ساعت مچی “ساخت ایتالیا” تمرکز کرد. مفهوم جالبی چون ایتالیا و دقت مکانیکی با هم سازگار نیستند و احتمالاً به همین دلیل است که آنها منحصراً به موتورهای کوارتز می پردازند.