کنت کول

200 کالا

The company was explicitly created in 1982 as a shoemaking company, but they progressively extended their tentacles by becoming a fashion house. They produce clothing, shoes, watches, and accessories for both men and women. The varieties of Kenneth Cole watches are surprisingly broad and diverse.

این شرکت دقیقا در سال 1982 به عنوان یک شرکت کفش سازی ایجاد شد ، اما آنها با تبدیل شدن به یک خانه مد ، شاخه های کاری خود را به تدریج گسترش دادند. آنها لباس ، کفش ، ساعت و لوازم جانبی زنانه و مردانه تولید می کنند. انواع ساعتهای کنت کول به طرز شگفت انگیزی گسترده و متنوع هستند.