اسپریت

465 کالا

Espirit Hitchhiking in 1963, Doug Tomkins and Susie Russel, who met each other, were very impressed and married within 3 months. … Esprit is an American brand. Founded in San Francisco, California. The company now has headquarters in Germany and Hong Kong and its watches are produced by Egana Holdings.

در سال 1963 با اتومبیلرانی ، داگ تامکینز و سوزی راسل که با یکدیگر آشنا شدند ، بسیار تحت تأثیر قرار گرفتند و در عرض 3 ماه ازدواج کردند. … برند اسپریت یک مارک آمریکایی است. در سانفرانسیسکو ، کالیفرنیا تأسیس شد. دفتر مرکزی این شرکت اکنون در آلمان و هنگ کنگ مستقر است و ساعتهای آن توسط شرکت هولدینگ اگانا تولید می شود