دی وان میلانو

5 کالا

  • فیروزه ای
  ساعت مچی مردانه دی وان میلانو مجموعه پولی کربن مدل D1-PCBJ25

  ساعت مچی مردانه دی وان میلانو مجموعه پولی کربن مدل D1-PCBJ25
  5 (1)

  استعلام موجودی۰۵۱۳۷۶۴۷۷۷۱داخلی۵
  دی وان میلانو، سازنده ساعتهای ایتالیایی ساعتهای ممتاز در میلان است که در سال 2013 تاسیس شد و توسط مدیر ۲۶ ساله ی آن ، داریو اسپالونه ، اداره می شود. با حضور فروشگاه های مستقر در سراسر جهان که به سرعت در حال رشد است و به عنوان یکی از سریع ترین مارک های ساعت در جهان رشد می کند.
  • مشکی
  ساعت مچی مردانه دی وان میلانو مجموعه پولی کربن مدل D1-PCBJ11

  ساعت دی وان میلانو مدل D1-PCBJ11
  5 (1)

  استعلام موجودی۰۵۱۳۷۶۴۷۷۷۱داخلی۵
  دی وان میلانو، سازنده ساعتهای ایتالیایی ساعتهای ممتاز در میلان است که در سال 2013 تاسیس شد و توسط مدیر ۲۶ ساله ی آن ، داریو اسپالونه ، اداره می شود. با حضور فروشگاه های مستقر در سراسر جهان که به سرعت در حال رشد است و به عنوان یکی از سریع ترین مارک های ساعت در جهان رشد می کند.
  • آبی
  ساعت مچی مردانه دی وان میلانو مجموعه پولی کربن مدل D1-PCBJ21

  ساعت دی وان میلانو مدل D1-PCBJ21
  5 (1)

  استعلام موجودی۰۵۱۳۷۶۴۷۷۷۱داخلی۵
  دی وان میلانو، سازنده ساعتهای ایتالیایی ساعتهای ممتاز در میلان است که در سال 2013 تاسیس شد و توسط مدیر ۲۶ ساله ی آن ، داریو اسپالونه ، اداره می شود. با حضور فروشگاه های مستقر در سراسر جهان که به سرعت در حال رشد است و به عنوان یکی از سریع ترین مارک های ساعت در جهان رشد می کند.
  • مشکی
  ساعت دی وان میلانو مدل D1-NCRJ03

  ساعت دی وان میلانو مدل D1-NCRJ03
  5 (1)

  استعلام موجودی۰۵۱۳۷۶۴۷۷۷۱داخلی۵
  دی وان میلانو، سازنده ساعتهای ایتالیایی ساعتهای ممتاز در میلان است که در سال 2013 تاسیس شد و توسط مدیر ۲۶ ساله ی آن ، داریو اسپالونه ، اداره می شود. با حضور فروشگاه های مستقر در سراسر جهان که به سرعت در حال رشد است و به عنوان یکی از سریع ترین مارک های ساعت در جهان رشد می کند.
  • مشکی
  ساعت دی وان میلانو مدل D1-NCRJ02

  ساعت دی وان میلانو مدل D1-NCRJ02
  5 (2)

  استعلام موجودی۰۵۱۳۷۶۴۷۷۷۱داخلی۵
  دی وان میلانو، سازنده ساعتهای ایتالیایی ساعتهای ممتاز در میلان است که در سال 2013 تاسیس شد و توسط مدیر ۲۶ ساله ی آن ، داریو اسپالونه ، اداره می شود. با حضور فروشگاه های مستقر در سراسر جهان که به سرعت در حال رشد است و به عنوان یکی از سریع ترین مارک های ساعت در جهان رشد می کند.

D1 Milano is an Italian Watch Manufacturer of Premium Fashion Watches founded in Milan in 2013 and headed by the 26yr old CEO Dario Spallone. … With a presence of Directly Operated Stores spread throughout the World it is quickly making its way as one of the fastest growing Watch Brands in the World.

دی وان میلانو ، سازنده ساعتهای ایتالیایی ساعتهای ممتاز در میلان است که در سال 2013 تاسیس شد و توسط مدیر ۲۶ ساله ی آن، داریو اسپالونه، اداره می شود.

با حضور فروشگاه های مستقر در سراسر جهان که به سرعت در حال رشد است و به عنوان یکی از سریع ترین مارک های ساعت در جهان رشد می کند.