کارل اف بوشرر

57 کالا

Bucherer is a Swiss watch company based in Lucerne, Switzerland, which manufactures luxury men’s and women’s mechanical watches. Since its founding in 1888, the company has been wholly owned by the Bucherer family, making Carl F.

یک شرکت ساعت سوییسی مستقر در لوسرن سوییس است که ساعت های مکانیکی مردانه و زنانه تولید میکند. از زمان تاسیس آن در سال 1888 این شرکت کاملا در متعلق به خانواده ی بوچرر میباشد که کارلوف را بوجود اورده اند.