کاندینو

308 کالا

Swiss watch brand Candino was founded in 1947 by Adolf Flury-Hug, who opened a watchmaking studio in the annex of his family home in Herbetswil in the Swiss canton of Solothurn. Even today, the original workshop proudly remains standing beside the company’s ultra-modern factory inaugurated in 1989.

مارک ساعت سوئیسی کاندینو در سال 1947 توسط آدولف Flury-Hug تاسیس شد ، که یک استودیوی ساعت سازی در کنار خانه خانواده خود در Herbetswil در کانتون Solothurn سوئیس افتتاح کرد. حتی امروز ، کارگاه اصلی با افتخار در کنار کارخانه فوق العاده مدرن این شرکت که در سال 1989 افتتاح شده به یادگار باقیمانده است.