روبرتوکاوالی

131 کالا

ROBERTO CAVALLI

Have you ever found yourself inexplicably drawn to animal prints, especially those appearing on leather, of all fabrics? Maybe something True Fashionista colorful and artsy, the colors all swirling together like a light show? Thought so. Chances are you’re a Roberto Cavalli fan, like a whole bunch of us round the world.

Born November 15, 1940 in Florence, Italy, Roberto Cavalli inherited the artistic talent that ran in his family. His grandfather, Giuseppe Rossi, was a talented Impressionist painter and his mother a seamstress, so it was no surprise that Cavalli ended up attending the Academy of Art in Florence in the late 1950’s, concentrating in textile print.

This Cavalli, however, found his artistic expression in applying paint to textiles in new inventive ways, thereby creating exciting new clothing designs, shares Vogue Magazine. He reflected, “My dream, maybe because of my family, was to be a painter. I chose in one moment the direction of textiles; from textiles I went to fashion.”

Roberto Cavalli collaborates with the stylish luxury watch maker Franck Muller on a collection of high end, swiss made watches for women and men. Sharing the passion for life, glamour and excellence this collection stands out through its distinct vision, artisanal crafts and prestigious product position.

روبرتو کاوالی
آیا تا به حال این اتفاق افتاده است که به طور غیرقابل توصیفی به سمت چاپهای حیوانی ، به ویژه چاپ های که روی چرم هستند ، از همه نوع پارچه جذب شوید؟ ممکن است چیزی واقعی ، رنگارنگ و هنرمندانه باشد ، رنگ هایی که همه مانند یک نمایش نور در هم می آمیزند؟ فکر کردم احتمالاً شما مانند تعدادی از ما در سراسر دنیا طرفدار روبرتو کاوالی هستید.
روبرتو کاوالی متولد 15 نوامبر 1940 در فلورانس ایتالیاست که استعداد هنری و وارثت خانواده اش را به ارث برد. پدربزرگ او ، جوزپه روسی ، یک نقاش با استعداد از امپرسیونیسم و مادرش یک خیاط بود ، بنابراین جای تعجب نبود که کاوالی در اواخر دهه 1950 با تمرکز در چاپ پارچه در آکادمی هنر در فلورانس حضور یابد.
کاوالی ، با استفاده از مجله Vogue ، استعداد هنری خود را در استفاده از رنگ به منسوجات به روش های نوین ، و در نتیجه ایجاد طرح های جدید و جذاب لباس ، پیدا کرد. او بیان کرد ، “رویای من ، شاید به خاطر خانواده ام ، این بود که یک نقاش باشم. من در یک لحظه مسیر نساجی را انتخاب کردم. از منسوجات به صنعت مد راه پیدا کردم ”

روبرتو کاوالی به همراه یک سازنده ساعت مچی لوکس بنام فرنک مولر در مجموعه ای از ساعتهای زنانه و مردانه ساخت سوئیس همکاری می کند. این مجموعه با اشتیاق به زندگی ، جذابیت و برتری خود را بطور متمایز از طریق صنایع دستی و محصولات خاص نشان میدهد.