چارت تشکیلاتی شهر ساعت

فروشگاه تهران


فروشگاه تهران : تهران | کریم خان زند | نبش آبان جنوبی | شماره 260 | 88901721

جواد وطن خواه

مدیر فروشگاه : جواد وطن خواه

فرید حاجی علیرضا
مدیر داخلی فروشگاه : فریدحاجی علیرضا
اشتری

مدیر شرکت ها : رضا اشتری

علی احدی
کارشناس فروش : علی احدی

کارشناس فروش : محمد عسگری
امید جزایری
کارشناس فروش : امید جزایری
امیرجهانبخش
کارشناس فروش : امیرجهانبخش
بهزاد زند
کارشناس فروش : بهزاد زند
مرتضی زند
کارشناس فروش : مرتضی زند
داوود یاری
کارشناس فروش : داوود یاری
منصوری
مدیر واحد تعمیرات : : داریوش منصوری

مسئول کارپردازی : صالح برکتی

فروشگاه شماره 1 - سجاد


فروشگاه شماره 1 : مشهد | بلوار سجاد | چهارراه بزرگمهر | نبش پاساژ شمس | تلفن تماس : 37618980

احسان حصاری

مدیر فروشگاه : احسان حصاری
تلفن تماس 37618980 داخلي 100

فروشگاه شماره 2 - سجاد


فروشگاه شماره 2 : مشهد | بلوار سجاد | بزرگمهر شمالی 2 | شماره 38 |طبقه اول | تلفن تماس : 37647771

محمد حسن مرندی

کارشناس فروش : حسن مرندی
تلفن تماس 37647771
داخلی 107

کارشناس فروش : شاهین ابراهیمی
تلفن تماس 37647771
داخلی 107


کارشناس فروش : علی شادمند
تلفن تماس 37647771
داخلی 107

مدیر حسابداری : علیرضا ضیا
تلفن تماس 37647771
داخلی 105
امامی

مدیر واحد تعمیرات : محمد امامی
تلفن تماس 37647771
داخلی 108

میثم امامی

کارشناس تعمیرات : میثم امامی
تلفن تماس 37647771
داخلی 156

مهدی پاکدل

مسئول کارپردازی : حسن پاکدل
تلفن تماس 37647771
داخلی 106

فروشگاه شماره 3 - احمدآباد


فروشگاه شماره 3 : مشهد | خیابان احمدآباد | نبش خیابان عدالت | تلفن تماس : 38400652

مجید مفتاحی

مدیر فروشگاه : مجید مفتاحی

علیرضا پرویزی

کارشناس فروش : علیرضا پرویزی

فروشگاه شماره 4 - آرمیتاژ


فروشگاه شماره 4 : مشهد | بلوار هفت تير | برج تجاري آرميتاژ | واحد 205 | تلفن تماس : 38651052

آرمان جلیلیان

مدير فروشگاه : آرمان جلیلیان

محمد رضا مزروعی

کارشناس فروش : محمد رضا مزروعي

مسعود مفتاحی

کارشناس فروش : مسعود مفتاحي

امیر جواد کریمی

کارشناس فروش : امير جواد کريمي

واحد اداری


واحد اداري : مشهد | بلوار سجاد | بزرگمهر شمالي 2| شماره 38 |طبقه دوم | تلفن تماس : 37647771

محمد طوسی

مديریت تبلیغات و برندینگ : محمد طوسي
تلفن تماس 37647771
داخلي 125

نوید نظری

مدیریت شرکت ها : نويد نظري
تلفن تماس 37647771
داخلي 102

صادق منیری

مدیریت فروشگاه ها : محمد صادق منیری نیک
تلفن تماس 37647771
داخلي110

علی اصغر ذوالفقاری

مدیریت مالی: علی اصغر ذوالفقاری
تلفن تماس 37647771
داخلی 128

مرتضی خورشیدی

توسعه نرم افزاری : مرتضی خورشیدی
تلفن تماس 37647771
داخلي 115

امیر رمضانی

مديریت آموزش و روابط بين المللي : امير رمضاني
تلفن تماس 37647771
داخلي 115