آدرس شعبه ها

فروشگاه مرکزی : تهران | کریم خان زند | نبش آبان جنوبی | شماره 260 | 88901721
فروشگاه شماره 1 : مشهد | بلوار سجاد | چهارراه بزرگمهر | نبش پاساژ شمس | 37618980
فروشگاه شماره 2 : مشهد | بلوار سجاد |طبقه فوقانی پاساژ | بزرگمهر شمالی 2| شماره 38 | 37647771
فروشگاه شماره 3 : مشهد | خیابان احمدآباد | نبش خیابان عدالت | 38400652
فروشگاه شماره 4 : مشهد | بلوار هفت تیر | خیابان گلشن | برج تجاری-اداری آرمیتاژ گلشن | واحد 205 | 38651052